Välkommen till Matakuten

För ett hållbarare samhälle utan hunger.

2023 delade vi ut drygt 29 000 matkassar som vi skapade av drygt 220 ton insamlat livsmedel.
Det är bra både för samhället och för vår miljö. Ju mer vi kan minska matsvinnet desto bättre för alla. 

Mot hunger, för hållbarhet


Matakuten prioriterar en positiv arbetsmiljö. Vi strävar efter ordning och reda genom noggrannhet och strukturerat arbete för att säkerställa effektiva och pålitliga processer. Dessutom har vi tydligt fokus på att skapa långvariga partnerskap och gemensam framgång genom förtroendefulla relationer och ömsesidig respekt både med ekonomiska partners och givare som bidrar med råvaror.

Följ med oss på Instagram för att ha koll på vad som händer!

Ingen ska gå hungrig

Matakuten är en ideell förening som får mat för att ge. Vår vision är att ingen på vår planet ska gå hungrig. Vi samlar in mat från butiker, grossister och restauranger som sen delas ut till de mest behövande i samhället. 
​​​​​​​
2023 delade vi ut drygt 29 000 matkassar som vi skapade av drygt 220 ton insamlat livsmedel. Det är bra både för samhället och för vår vår miljö. Ju mer vi kan minska matsvinnet desto bättre för alla. 

Vem får hjälp av Matakuten?

Om du anser dig ha behov av stöttning från Matakuten så får du det men vi har några undantag och regler, se nedan.

En vädjan från oss på Matakuten, både från personal och volontärer, är att du verkligen ÄR behövande. Många dagar räcker inte matkassarna till och då är det extra viktigt att livsmedelsgåvorna som vi får in verkligen går ut till rätt människor. Hjälp oss att hjälpa!