De 17 globala målen

De 17 globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målsättningen är att uppnå en hållbar värld för alla till år 2030.

Matakutens roll

Matakuten är en ideell organisation som arbetar för att minska matsvinnet och ge mat till behövande. Organisationens arbete bidrar till flera av de globala målen, bland annat:
 • Mål 2: Noll hunger
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Klimatåtgärder

En kort presentation av de 17 globala målen

Här är en kort presentation av de 17 globala målen:
 • Mål 1: Avskaffa extrem fattigdom
 • Mål 2: Noll hunger
 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 4: God utbildning för alla
 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur
 • Mål 10: Minska ojämlikheter
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Klimatåtgärder
 • Mål 14: Hav och marina resurser
 • Mål 15: Landskap och ekosystem
 • Mål 16: Fred, rättvisa och starka institutioner
 • Mål 17: Globalt partnerskap för hållbar utveckling

Matakutens arbete

Matakuten arbetar för att minska matsvinnet och ge mat till behövande. Detta bidrar till att minska hunger och malnutrition i världen.
Matakuten arbetar också för att öka medvetenheten om matsvinn och hållbar konsumtion. Detta bidrar till att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan.

Hur kan du bidra?

Du kan bidra till att nå de globala målen på många olika sätt. Här är några exempel:

Minska matsvinnet
Matsvinn är ett stort problem som bidrar till hunger och miljöpåverkan. Du kan minska matsvinnet genom att planera dina måltider, laga mat hemma och kompostera matavfall.

Stötta organisationer som arbetar för hållbar utveckling
Det finns många organisationer som arbetar för att nå de globala målen. Du kan stödja dessa organisationer genom att donera pengar eller volontärarbeta.
​​​​​​​
Lev ett hållbart liv
Du kan bidra till en hållbar värld genom att leva ett hållbart liv. Detta kan du göra genom att minska din konsumtion, välja hållbara produkter och resa mer hållbart.
Matakuten uppmuntrar alla att bidra till att nå de globala målen. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld för alla.

Har du frågor och vill veta mer om Matakuten?


Ring oss

Skriv till oss


Besöksadress

Ängsvägen 1

Postadress

Vallbacksgatan 8
802 53 GÄVLE