Bli volontär

Hur går det till att bli volontär?


För att bli volontär på Matakuten finns en tydlig rutin som vi följer för att säkerställa att alla som ansluter till vårt team är engagerade och har rätt inställning för att stötta vårt arbete.
  1. Kontakta oss för en intervju: Det första steget är att ta kontakt med oss för en intervju. Vi prioriterar att matcha rätt person med rätt inställning till vårt uppdrag.
  2. Provdag och volontärschema: Efter intervjun bokar vi in en provdag som sträcker sig från kl. 7.00 - 16.00. Detta är ett tillfälle för dig att få en känsla av hur en dag på Matakuten ser ut. Vi tillhandahåller även ett volontärschema som visar olika aktiviteter och arbetsstationer – "Volontärinfo-En dag på Matakuten".
  3. Utvärdering och volontäravtal: Efter provdagen gör vi en utvärdering tillsammans för att säkerställa att både du som volontär och arbetsgruppen är nöjda. Om det känns bra för båda parter skriver vi ett volontäravtal som bekräftar vårt samarbete.
Vi anpassar arbetsstationer och arbetsuppgifter för varje individ. Till exempel kan en pensionär undvika tunga lyft och istället fokusera på andra uppgifter som passar bättre. Flexibilitet och individuella förutsättningar är viktiga för oss.

Välkommen till Matakuten – tillsammans gör vi skillnad!