Hjälp till med livsmedel

Hur blir man livsmedelsdonator så kallad givare?
Det kan vara en butik, café, grossist eller producent m.fl. Privatperson får donera trädgårdsfrukt, egenodlade grönsaker och torrvaror i oöppnade originalförpackningar.
För att ge dig, som vill bli en livsmedelsgivare till Matakuten, en övergripande bild om hur ett samarbete går till finns en handbok för donationer av livsmedel i två delar, Del 1 - Råd för livsmedelsbutiker och mottagande verksamheter och Del 2 Råd för producenter, grossister, leverantörer och större matbanker. 

Hur går det till?

 • Steg 1 Kontakta Verksamhetsansvarig
 • Steg 2 Boka in en möte och gå igenom rutiner, förutsättningar och krav
 • Steg 3 Skriv avtal (Matakutens eller givarens egna)
 • Steg 4 Lägg upp eventuellt schema för hämtning/lämning
 • Steg 5 Uppstart av samarbetet

Grundkrav för alla som arbetar med livsmedel


1 - Kylkedjan

Varor som behöver förvaras i låg temperatur för att behålla sin kvalitet kallar man för kylvaror. Kylvaror klassar man ofta mellan +2 och +8 grader medan frysvaror som högst ligger på -18 grader.
Vad är en kylkedja? En kylkedja är en temperaturkontrollerad försörjningskedja som omfattar kylda produktions-, lagrings- och distributionsanläggningar som stöds av utrustning som ständigt kan upprätthålla det erforderliga lågtemperaturområdet.
Det finns flera faktorer som är viktiga vid transport och leverans av kylvaror. Först och främst är det viktigt att hantera varorna med försiktighet. Att lossningen sker snabbt och smidigt är en viktig del för att kunna bevara rätt temperatur.

2 - Spårbarhet

Spårbarhet för livsmedel, donerat livsmedel ska ha tillhörande dokumentation för spårbarhet.

Syfte med spårbarhet:
 • Spåra osäkra livsmedel eller livsmedel som på annat sätt inte uppfyller kraven i lagstiftningen
 • Kunna dra tillbaka livsmedels om det uppstår problem med livsmedelssäkerheten
 • Kontrollera hela livsmedelskedjan
 • Verifiera att livsmedelsinformationen är korrekt
 • Göra beräkningar av ingående och utgående livsmedel hos livsmedelsföretag

3 - Allergeninformation / märkning

· Allt livsmedel, utöver frukt och grönsaker, skall ha originalmärkning enligt gällande regler.

Aktuella livsmedelsgåvor som vi tar emot
 • Mejeriprodukter
 • Animaliska produkter
 • Frys / kylvaror
 • Frukt
 • Grönsaker
 • Bröd
 • Butiksbakat bröd (innehållsförteckning/allergeninformation skall skickas med i pappersform med gåvorna eller digitalt via e-post)
 • Kolonialvaror
 • Konserver
 • Barnmat / blöjor
 • Hundmat / kattmat
 • Hygienartiklar
Livsmedelsgåvor som vi inte tar emot
 • Alkoholhaltiga drycker eller alkoholfria cider/öl
 • Livsmedel som saknar märkning
 • Livsmedel som legat framme för servering, typ julbord mm.